Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Έκφρασης - Λεξιλογίου
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Έκφρασης - Λεξιλογίου
Εκπαιδευτικά παιχνίδια με φωτογραφίες από δραστηριότητες και αντικείμενα που συναντάμε καθημερινά. Ιδανικά για τη γλωσσική ανάπτυξη σε διαλέξεις λογοθεραπείας