Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Έκφρασης - Λεξιλογίου

Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Έκφρασης - Λεξιλογίου

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με φωτογραφίες από δραστηριότητες και αντικείμενα που συναντάμε καθημερινά. Ιδανικά για τη γλωσσική ανάπτυξη σε διαλέξεις λογοθεραπείας