Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Ήχων
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Ήχων
Εκπαιδευτικά παιχνίδια με ήχους. Ιδανικά για μαθήματα αναγνώρισης ήχων και την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης των παιδιών