Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα

Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα

Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια με αριθμούς και νομίσματα. Ιδανικά για την εισαγωγή των νηπίων στους αριθμούς και τις αριθμητικές πράξεις.