Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα
Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα
Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια με αριθμούς και νομίσματα. Ιδανικά για την εισαγωγή των νηπίων στους αριθμούς και τις αριθμητικές πράξεις.