Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Αριθμούς - Νομίσματα
Παιδικά παιχνίδια με αριθμούς και νομίσματα. Ιδανικά για την εισαγωγή των νηπίων στους αριθμούς και τις αριθμητικές πράξεις.