Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Συναισθήματα
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Συναισθήματα
Εκπαιδευτικά παιχνίδια ιδανικά για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών εισάγοντας τα στα συναισθήματα και τη διαχείριση αυτών.