Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με τις Αισθήσεις

Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με τις Αισθήσεις

Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπό έχουν την ανάπτυξη των αισθήσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.