Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με τις Αισθήσεις
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με τις Αισθήσεις
Παιδικά παιχνίδια, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπό έχουν την ανάπτυξη των αισθήσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.