Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με τις Αισθήσεις
Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια με τις Αισθήσεις
Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπό έχουν την ανάπτυξη των αισθήσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.