Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Μνήμης - Παρατηρητικότητας

Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Μνήμης - Παρατηρητικότητας

Επιτραπέζια παιδικά παιχνίδια, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Βοηθούν τα παιδιά να ανατπύξουν τη παρατηριτικότητα και τη μνήμη τους.