Ξύλινα Παιδικά Ενσφηνώματα Επιπέδων
Ξύλινα Παιδικά Ενσφηνώματα Επιπέδων
Ξύλινα ενσφηνώματα επιπέδων με εκτύπωση μεταξοτυπίας σε πολλά επίπεδα, προσφέρουν μέγιστη προσέγγιση στις θεματικές ενότητες που απεικονίζουν. . Ιδανική λύση για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο