Εικονογραφημένα Παραμύθια και Παιδικές Ιστορίες Εκδόσεις Πυραμίδα--