Βάση για γαντόκουκλες

Βάση για γαντόκουκλες

Προτάσεις για την αποθήκευση των γαντόκουκλων στη σχολική αίθουσα