Εκπαιδευτικές Πάντες

Εκπαιδευτικές Πάντες

Υφασμάτινες εκπαιδευτικές πάντες για παιχνίδι με τα συναισθήματα, τους αριθμούς αλλά και τις 4 εποχές του χρόνου