Αυτοκόλλητα Χειροτεχνίας
Αυτοκόλλητα Χειροτεχνίας
Αυτοκόλλητα σε μεγάλες ποσότητες για τη κατασκευή καρτών αλλά και άλλων χειροτεχνιών στο νηπιαγωγείο και το παιδικό σταθμό