Εργαλεία Γύψου - Καλούπια

Εργαλεία Γύψου - Καλούπια

Καλούπια και γάζες γύψου σε πολλά παιδικά και εποχιακά σχέδια για κατασκευές στο νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό