Κιμωλίες

Κιμωλίες

Κιμωλίες λευκές και χρωματιστές για τον μαυροπίνακα σε σετ με διαφορετικές ποσότητες