Κιμωλίες
Κιμωλίες
Κιμωλίες λευκές και χρωματιστές για τον μαυροπίνακα σε σετ με διαφορετικές ποσότητες