Κέντρα Παιδικής Χαράς για ΑΜΕΑ

Κέντρα Παιδικής Χαράς για ΑΜΕΑ

Πιστοποιημένα κατά ΕΝ1176 - Επαγγελματικά Κέντρα Παιδικής Χαράς προσβάσιμα από Α.Μ.Ε.Α. ιδανικά για εξοπλισμό Παιδικής Χαράς σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Δήμους, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς.