Κοινωνική Ευθύνη
Η Παιχνιδούπολη σε όλη τη πορεία της μέχρι σήμερα υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει σημαντικές δράσεις της οργάνωσης "Το Χαμόγελο του Παιδιού", της "ΕΛΕΠΑΠ" καθώς επίσης και διαφόρων άλλων οργανισμών ή ανεξάρτητων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το παιδί και την οικογένεια. Επίσης υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με ιδρύματα (Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για τη προσχολική αγωγή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Μποδοσάκη κ.α.) με κοινό στόχο την παροχή υλικών και εξοπλισμού σε σχολεία που το έχουν ανάγκη.

Δείτε περισσότερα εδώ