Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Ταξινόμησης
Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Ταξινόμησης
Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγή στη ταξινόμηση σχημάτων, χρωμάτων, μεγεθών και όχι μόνο.