Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Υγιεινής Διατροφής
Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια Παιχνίδια Υγιεινής Διατροφής
Παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπό έχουν την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τα είδη διατροφής που μας κάνουν καλό.