Μαγνητικά Παιχνίδια Κατασκευών
Μαγνητικά Παιχνίδια Κατασκευών
Παιδικά παιχνίδια κατασκευών με μαγνήτες. Μαγνητικά τουβλάκια κατάλληλα για παιδιά από 12 μηνών. Λόγω του μαγνητισμού οι κατασκευές ολοκληρώνονται ευκολότερα και είναι σταθερότερες. Ιδανικά παιχνίδια για την εισαγωγή παιδιών προσχολικής αγωγής στις κατασκευές.