Ρομποτική - Προγραμματισμός STEM
Ρομποτική - Προγραμματισμός STEM
Εκπαιδευτικά παιχνίδια κατασκευών με εξαρτήματα και υλικά κατάλληλα για εισαγωγή των νηπίων στη ρομποτική και στον προγραμματισμό. Ιδανικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία