Μουσικές Ξύστρες - Κρόταλα

Μουσικές Ξύστρες - Κρόταλα

Μουσικές ξύστρες και κρόταλα ενός και δύο τόνων