Αναρριχήσεις Εργοθεραπείας
Αναρριχήσεις Εργοθεραπείας
Ξύλινες σκάλες πόρτας, τοίχοι αναρρίχησης, διαδρομές ισορροπίας καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός εγκατάστασης τους.