Διαδρομές ισορροπίας
Διαδρομές ισορροπίας
Στεφάνια, ράβδοι, κώνοι σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, ολοκληρωμένα σετ διαδρομών ισορροπίας για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και του συντονισμού κινήσεων των νηπίων.