Χρυσόσκονη

Χρυσόσκονη

Χρυσόσκονη σε πολλές ποσότητες και χρωματισμούς με ή χωρίς κόλλα