Μεταλλικά Κέντρα Παιδικής Χαράς

Μεταλλικά Κέντρα Παιδικής Χαράς

Πιστοποιημένες κατά ΕΝ1176 - Επαγγελματικές Παιδικές Χαρές με μεταλλικό σκελετό ιδανικές για εξοπλισμό Παιδικής Χαράς σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Δήμους, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς.