Μεταλλικά Κέντρα Παιδικής Χαράς
Μεταλλικά Κέντρα Παιδικής Χαράς
Πιστοποιημένες κατά ΕΝ1176 - Επαγγελματικές Παιδικές Χαρές με μεταλλικό σκελετό ιδανικές για εξοπλισμό Παιδικής Χαράς σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Δήμους, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς.